โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
94 หมู่ 3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130
โทร 053-484010
นายแพทน์ประจินต์ เหล่าเที่ยง (ผอ.)

ต้องการเครื่องฟอกอากาศ 5 เครื่อง

ต้องการชุดกันฝนใช้แล้วทิ้ง 100 ชุด

ชุดหมีแพทย์

ต้องการชุด PPE 30 ชุด

หน้ากาก N95

หน้ากาก N95 หรือเทียบเท่า 50 ชิ้น

ต้องการเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด 3 เครื่อง

ปรอทวัดไข้ C205

ปรอทวัดไข้ C205 20 ชิ้น
Site Icon

เชียงใหม่ต้องรอด

ส่งกำลังใจให้กัน เชียงใหม่ต้องรอด !

Proudly powered by WordPress & SeedThemes