ไฟป่า

เชียงใหม่มีไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุด หน่วยดับไฟป่า ชุมชน หมู่บ้าน ยังขาดอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการใช้ดับไฟป่า

ท่านสามารถบริจาคของต่างๆที่จำเป็นในการดับไฟป่าได้ที่

ป่าเขา ลมหายใจเรา

และ

สายใต้ออกรถ

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับดับไฟป่าได้ที่

WEVO สื่อสู้ฝุ่น

Site Icon

เชียงใหม่ต้องรอด

ส่งกำลังใจให้กัน เชียงใหม่ต้องรอด !

Proudly powered by WordPress & SeedThemes