ไฟป่า

เชียงใหม่มีไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุด หน่วยดับไฟป่า ชุมชน หมู่บ้าน ยังขาดอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการใช้ดับไฟป่า

ท่านสามารถบริจาคของต่างๆที่จำเป็นในการดับไฟป่าได้ที่

ป่าเขา ลมหายใจเรา https://www.facebook.com/ourmountainourbreath/

และ

สายใต้ออกรถ https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%96-102771688034014/

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับดับไฟป่าได้ที่

WEVO สื่อสู้ฝุ่น https://www.facebook.com/wevogroup/

Site Icon

เชียงใหม่ต้องรอด

ส่งกำลังใจให้กัน เชียงใหม่ต้องรอด !

Proudly powered by WordPress & SeedThemes