สนับสนุน

เว็บเชียงใหม่ต้องรอด (ChiangMai.Tongrod.com) นี้ จะรวบรวมข้อมูลทั้งการบริจาคและจัดหาสิ่งของให้โรงพยาบาลในเชียงใหม่ เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19

ต้องการบริจาคของให้โรงพยาบาล

โทร 097-079-2775 หรือ 090-992-1333 หรือติดต่อตรงไปยังโรงพยาบาล หรือถ้าต้องการส่งของตรงไปยังโรงพยาบาล ท่านสามารถดูได้ในหน้าของแต่ล่ะโรงพยาบาล

ต้องการแบ่งปันพืชผลผลิต เนื้อสัตว์ อาหาร เพื่อนำมาแจกแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน

ติดต่อที่ 086-057-4817 (เอิง) หรือ Old Chiangmai – โอลด์ เชียงใหม่

ต้องการบริจาคของต่างๆที่จำเป็นในการดับไฟป่า

ติดต่อ ป่าเขา ลมหายใจเรา และ สายใต้ออกรถ

Site Icon

เชียงใหม่ต้องรอด

ส่งกำลังใจให้กัน เชียงใหม่ต้องรอด !

Proudly powered by WordPress & SeedThemes