เว็บไซต์นี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งการบริจาคและจัดหาสิ่งของให้โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่, การแบ่งปันอาหารเพื่อนำมาแบ่งปันให้ผู้ได้รับความเดือดร้อน เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 รวมไปถึงช่องทางการบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปดับไฟป่า

ข้อมูลทั้งหมดจะอัปเดตรายวันนะครับ

อัปเดตล่าสุด 8 เมษายน 2563 16:56 น.


โรงพยาบาลที่ต้องการสิ่งของ

Site Icon

เชียงใหม่ต้องรอด

ส่งกำลังใจให้กัน เชียงใหม่ต้องรอด !

Proudly powered by WordPress & SeedThemes